Indikátor umožňuje přizpůsobit šíření linky (styl, tloušťka,broker spread). Přizpůsobit možnosti šíření linky: Styl * V závislosti na grafu na popředí zaškrtnuto indikátoru → bude dělat ...

Jako součást systému řízení peněz, musíme rozvahu, která ukáže, kolik peněz můžeme riskovat ze zisku, který ...

Tento ukazatel se umístí značky na grafu, založen na rozdílu mezi objemy obchodu a velikostí čárových, tj., pokud velikost bar byl ...

Indikátor čerpá linku pro rychlý výpočet potenciálního zisku / ztráty. Stačí nastavit velikost partie a přesunout konce řádku vidět zisku / ztráty ...