TSEEB KHOOM

Txo nws hwj lub classic 3 EMA crossover teeb liab mus rau koj nyiam timeframe. 3 EMA Crossover qhia. MaPeriod1 must be smaller than MaPeriod2 and MaPeriod2 must be...

A good buy-sell indicator that can be used on any time frame. This indicator shows good signals based on modified MA. You can use this...

Based upon the writings of Welles Wilder, this volatility index helps put his ideas into practice. Wilder's Volatility System Wilder’s Volatility System, developed by and named...

Put all your trends for multiple timeframes in a single panel. Declutter and gain focus. This is a graphical indicator based on slope-direction-trend indicator that...

Plots indices of all major currencies, showing at a single glance strength and direction of each of the majors to identify trading opportunities. The Indexes_v7L indicator calculates...

A Bollinger band variant that offers more flexibility and accuracy. In essence, this is an advanced version of the Bollinger Bands Specifically, in this indicator I...

Designed to automatically plot Fibonacci levels on charts in real time based upon the zig zag values. This indicator is designed to draw a Fibonacci...

Qhov no qhia ntseg ib smoothing algorithm uas yuav pab txheeb xyuas cov nqi variation qauv uas tej zaum koj yuav tsis nco. The operation of the indicator requires the files PriceSeries.mqh...

Ib tug MACD variant uas qhia tau hais tias ob qho tag nrho sib thiab momentum rau ib tug muab kev ntsuas. Tipu MACD yog ib qhov nrov ntsuas nyob rau hauv kev ua lag luam. It is...

Highlights ob loj thiab me viav vias cov ntsiab lus, zoo rau ntau yam trading thiab tau txais mus rau hauv tiam sis thaum ntxov. This indicator helps to determine swing point highs and...