తాజా వ్యాసాలు

  MT4 సూచికలు - Download Instructions is a Metatrader 4 (MT4) సూచిక ఫోరెక్స్ సూచిక యొక్క సారాంశం సేకరించారు చరిత్రలో పిశాచం ...

  MT4 సూచికలు - Download Instructions is a Metatrader 4 (MT4) సూచిక ఫోరెక్స్ సూచిక యొక్క సారాంశం సేకరించారు చరిత్రలో పిశాచం ...

The indicator is a second-by-second candle timer not dependent on incoming ticks. The indicator has three functions: The indicator will count-down the remaining candle time. At the...

Doji candle histogram detector with alert & email notfication. This is an indicator for chart pattern detection, can detect DOJI candle and draw histogram, with...

The indicator draws two lines that represent the difference between two currencies derived from three pairs/currencies. It applies to EURUSD, EURJPY, GBPUSD, GBPJPY, USDCHF or...

This indicator is a free version of Alpha Trend Spotter PA. Suplement for Alpha Trend Spotter (ATS) indicator. This indicator acts by PRICE ACTION to...

This indicator will help define MA (Moving Average) for one specified timeframe only. When timeframe changes, this indicator automatically adjusts its setting to new timeframe...

This indicator is my attempt to estimate the real market value. The idea was to create something that changes direction much slower than market...

This indicator is my attempt to estimate the real market value. An extended version of my RealValue indicator with a new parameter that makes...

ZigZag Arrow indicator is based on a built-in ZigZag indicator that replaces the Line Section with Arrow.   MT4 సూచికలు - Download Instructions is a Metatrader...