ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Είδος ώρα της ημέρας! Η κινήθηκε πίνακας με τους δείκτες της B.Williams, για Trading χάος στρατηγικής. It shows a...

Idea: Η ιδέα αυτού του δείκτη είναι παλιά, but not so much that we can say that is as...

Shortly: Displaying of candles of any instrumentsynchronisation on bars or on days. The indicator gives the convenience to trace the...

Ο δείκτης αυτός βασίζεται στην υπόθεση ότι οι διακυμάνσεις των τιμών ακολουθούν ένα μοντέλο πολλαπλών fractal. Από εκεί, the Hurst exponent H can...

Περιγραφή: It's very often there isn't enough time to check all chart timeframes and look for the best...

Λειτουργεί σε περιοχή από Μ1 έως Η4. Φυσικά, the colors of MA and Parabolic SAR are the...

TimeFrame from M1 to H4 Indicator will automatically show BB from next three TimeFrames

Συγγραφέας: (ντο) 2010 Shon Shampain for Zen Cows Go Mu, http://www.zencowsgomu.com/. Κανάλια υπολογίζει το υψηλό / low...

Συγγραφέας: (ντο) 2010 Shon Shampain for Zen Cows Go Mu, http://www.zencowsgomu.com/. This indicator is based upon the...

Περιγραφή: This indicator shows the interaction between price open and the period's volume. Εικόνα: