آخرین مقالات

he Momentum-based Adaptive Channel is a version of the adaptive channel based on the Euclidean distance. It is designed to adapt according...

شرح: Smart Envelope Indicator You may change the input parameters: گام (by...

شرح: سهموی با SAR در M1 از قاب زمان شما ممکن است ورودی را تغییر دهید ...

شرح: 4V2.3 جلسات نشان می دهد 4 جلسات: صلح جو, آسیایی, اروپایی, American.Settings: زمستان = 2 (UTC + 2 = EET)تابستان = 3 ...

شاخص MACD. شاخص های MT4 - دانلود راهنمای  متاتریدر است 4...

شاخص نمایش یک کانال بر اساس میانگین های متحرک. شرح تنظیمات شاخص: Level_Model ...

نویسنده واقعی: TrendLaboratory شاخص نقطه بر روی یک شاخص TrendLaboratory در توسعه بر اساس 2006....

علائم شاخص میله, به اندازه که بیش از مقدار مشخص شده در تنظیمات. بدن از نوار, و ...

نویسنده: VMesquita را نمایش نوع شمعی یا الگوی کوچک مطابق با تنظیمات عمومی.

نویسنده: جیسون رابینسون شاخص محدوده نمایش شاخص گسترش محدوده و نوسانگر برای است ...