බහු කාල රා ඉටි පන්දම් – MetaTrader සඳහා දර්ශකයක් 4

බහු කාල රා ඉටි පන්දම් – MetaTrader සඳහා දර්ශකයක් 4

18213
0
බෙදාගන්න

ඔබ ඔබේ සටහන මතට වෙනස් කාල රාමුවක් සිට ඉටිපන්දම් කුමන්ත්රණය කිරීමට ඉඩ දෙන්න, giving you the ability to see both longer and shorter term market movements at the same time.

I always wanted to see more details in the candles: At which point of the candle did it reach the High? When did it reach the low?

This script generate candles from a higher timeframe on top of your actual chart.

උදාහරණයක්: See H1 candles on top of your M5 chart.

 

MT4 දර්ශක – බාගත උපදෙස්

බහු කාල රා ඉටි පන්දම් – MetaTrader සඳහා දර්ශකයක් 4 එය Metatrader වේ 4 (MT4) දර්ශකයක් හා විදේශ විනිමය දර්ශකයක් සාරය රාශිභූත ඉතිහාසය දත්ත පරිවර්තනය කිරීමයි.

බහු කාල රා ඉටි පන්දම් – MetaTrader සඳහා දර්ශකයක් 4 පියවි ඇසට නොපෙනෙන වන මිල ගතිකයන් විවිධ සුවිශේෂතා සහ රටා හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම.

මෙම තොරතුරු මත පදනම්ව, වෙළෙඳුන් ඒ අනුව මිල තවදුරටත් ව්යාපාරය ගන්නා අතර ඔවුන්ගේ උපාය සැකසිය හැකිය.

How to install Multi Timeframe Candles – MetaTrader 4.mq4 සඳහා දර්ශකයක්?

 • Download Multi Timeframe Candles – MetaTrader 4.mq4 සඳහා දර්ශකයක්
 • Copy Multi Timeframe Candles – ඔබගේ Metatrader නාමාවලිය MetaTrader 4.mq4 සඳහා දර්ශකයක් / විශේෂඥයන් / දර්ශක /
 • ඔබගේ Metatrader ප්රදාන සේවාලාභියා ආරම්භ කිරීමට හෝ නැවත ආරම්භ
 • සටහන තෝරන්න ඔබේ දර්ශකයක් පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්ය තැනට කාල රා ව ෙමම ප
 • සොයන්න “රේගු දර්ශක” ඔබගේ බ්ලොග් වැඩි වශයෙන් ඔබේ Metatrader ප්රදාන සේවාලාභියා ඉතිරි
 • Right click on Multi Timeframe Candles – MetaTrader 4.mq4 සඳහා දර්ශකයක්
 • වගුවක් සඳහා අමුණන්න
 • සැකසුම් හෝ මාධ්ය හරි වෙනස් කරන්න
 • Indicator Multi Timeframe Candles – MetaTrader 4.mq4 සඳහා දර්ශකයක් ඔබගේ සටහන මත ලබා ගත හැක

How to remove Multi Timeframe Candles – ඔබගේ Metatrader සිට MetaTrader 4.mq4 සඳහා දර්ශකයක් 4 සටහන?

 • මෙම දර්ශකය ඔබගේ Metatrader ප්රදාන සේවාලාභියා ධාවනය වන එහිදී සටහන තෝරන්න
 • මෙම සටහන බවට අයිතිය ක්ලික් කරන්න
 • “දර්ශක ලැයිස්තුව”
 • මෙම දර්ශකය තෝරන්න හා මකා

, xm-no-තැන්පතු-ප්රසාද
MT4 දර්ශක පහත බාගත:

බහු කාල රා ඉටි පන්දම් – MetaTrader සඳහා දර්ශකයක් 4

ප්රතිචාර නැත

ඔබමයි