BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Idea: Ý tưởng của chỉ số này là cũ, but not so much that we can say that is as...

Shortly: Displaying of candles of any instrumentsynchronisation on bars or on days. The indicator gives the convenience to trace the...

Chỉ số này được dựa trên giả định rằng các biến thể giá theo một mô hình đa fractal. Từ đó, the Hurst exponent H can...

Sự miêu tả: It's very often there isn't enough time to check all chart timeframes and look for the best...

Hoạt động trên phạm vi của M1 đến H4. Tất nhiên, màu sắc của MA và Parabolic SAR là ...

Khoảng thời gian từ M1 đến H4 Chỉ số sẽ tự động hiển thị BB từ ba khung thời gian tiếp theo

tác giả: (c) 2010 Shon Shampain cho Zen Bò Tới Mu, http://www.zencowsgomu.com/. Các kênh tính cao / thấp ...

tác giả: (c) 2010 Shon Shampain cho Zen Bò Tới Mu, http://www.zencowsgomu.com/. Chỉ số này được dựa trên ...

Sự miêu tả: This indicator shows the interaction between price open and the period's volume. hình ảnh:

tác giả: Julien L (http://www.thetradingtheory.com) Tôi muốn biết các chi tiết của những ngọn nến. What's happening in...