Chỉ số Trand có thể được sử dụng để nhập / thoát khỏi thị trường. Đường màu đỏ cho thấy directivity của phong trào, Cái màu xanh lá cây...

các đối tượng, thời gian được hiển thị trong, có thể bị trật khớp tại bất kỳ điểm của biểu đồ. Biến bên ngoài chỉ là Format,...

tác giả: Raff Chỉ số Trix được sử dụng trong việc xác định các / điều kiện thị trường oversold overbought. Bạn có thể...

tác giả: ug Chỉ số sử dụng phương pháp xây dựng mô tả bởi Vladislav Antonov (bạn có thể thấy...

tác giả: không quy định chỉ số Delta. Các chỉ số MT4 -...

tác giả: free84 chỉ số inout. Các chỉ số MT4 - Tải về Hướng dẫn ...

tác giả: Barry Stander chỉ số float. Các chỉ số MT4 -...

tác giả: RickD chỉ số Stodiv. Các chỉ số MT4 - Tải về...

tác giả: Jjk2 chỉ số Quản trị Kinh doanh. Sử dụng tín hiệu của chỉ số: MACD, Ngẫu nhiên, RSI, Đà. Nhìn mô tả tại diễn đàn này.

tác giả: MojoFX chỉ số Т3. Các chỉ số MT4 - Tải về...